הסדרי תשלום לגבעול

Post date: Aug 05, 2013 9:6:33 AM

הורים יקרים,

בימים אלה נשלחו לבתיכם מכתבים בנושא הגבייה בתשעד.

להלן מצורף עותק של המכתב שנשלח לכם.

אם טרם קבלתם מכתב זה, אתם מוזמנים לפנות אל:

טליה בטלפון 052-3240957

את התשלום ניתן לעשות במזכירות בית הספר החל מהיום עד תאריך 25/8

בין השעות 10 - 13.00.

גם בימי שישי.

להזכירכם התשלום הוא תנאי הכרחי לקיומו הייחודי של בית החינוך גבעול כמו גם החלטת אספת קהילה.

בברכה

לאה בכר צליק - מנהלת

טליה מרמציק - אחראית גבייה

העמותה

הסדרי תשלומים לשנת הלימודים תשע"ד

משפחת ____________________

הורים יקרים,

בשנת הלימודים תשע"ד שמנו לעצמנו מטרה לקיים את בית החינוךבבטחוןוביציבות כלכלית.

על מנת להמשיך ולקיים את גבעול בדרכו החינוכית המיוחדת, הוחלט באספה, בשנה שעברה, שתשלומי ההורים יהיו אחידים לכל התלמידים (מגן ועד יב') ויעמדו על סך של 3200 ₪ לתלמיד/ה.

סכום זה מחולק ל– 10 תשלומים על פי הנדרש מהתשלום של משרד החינוך והעמותה.

את הסכום יש לשלם בצקים דחויים על פי הפירוט בטבלה שלהלן.

יש לציין על גבי כל הצקים לפקודת: גבעול.

תאריך הצ'ק - על פי מה שנוח לכם.