החלטת ואספה והזמנה לאספה

Post date: Feb 22, 2014 9:55:28 AM

ביום רביעי 19.2 אושרו באספה פה אחד חוקי חדר מוזיקה בפי שהציגה ועדת מוזיקה

תודה לוועדה ול70 משתתפי האספה

ביום רביעי 26.2 אספת בית ספר

ההצעה

בבית הספר יוכלו לפעול אספות תלתונים

האספות בתלתונים יוכלו לעסוק בכל נושא שילדי וצוות התלתון יבחרו לעסוק בו

החלטות אספת תלתון יוכלו לעסוק אך ורק בנושאים הקשורים לתלתון

לפני דיון באספת תלתון על נושא שיש כוונה לקבל בו החלטה על מציעי ההחלטה להביאו לוועדת אספה על מנת שהיא תוודא שאכן הנושא רלוונטי אך ורק לתלתון.

* כמה מילות הסבר. ועדת אספה גילתה לפני שבוע שאספות התלתונים לא הוגדרו מעולם בחוק ולכן באה אספה זו להסדיר את מעמדם של אספות התלתונים כגופים הרשאים לקבל החלטות