החלטת אספה - מבנה ועדות לקראת בחירות

Post date: Jun 02, 2013 2:13:36 PM

ביום רביעי 29.5 התקיימה אספת בית ספר

לאחר פרסום של ההצעות השונות עסקנו במבנה הארגוני של הועדות לקראת בחירות בשנה הבאה

מצורף המסמך אותו אישרה האספה ברוב גדול מאוד.

כמו כן עלה באספה הצורך בדיון נוסף בתחילת שנת הלימודים על הדרכים ליצירת מעורבות רבה יותר של הורים בועדות

ועדת אספה לקחה על עצמה לזמן את הדיון לפני הבחירות

כמו כן עלה הצורך לקיים דיון על הקשר בין ועדות לב ביתיות לועדת לב בית ספרית

ועדת אספה