החלטות אספה אחרונות

Post date: Apr 22, 2014 10:41:0 AM

החלטות האספות האחרונות:

נבחרו 4 צלצולים

הוחלט על קיום יום אנגלית באחריות צוות האנגלית

ההצעה לאפשר סחר בין ילדים בבית ספר בסכומים של עד 10 ש"ח - לא עברה. ההחלטה על איסור סחר נשארה בעינה