החלטות אספה

Post date: Sep 16, 2012 8:21:36 AM

לקהילת גבעול

לבקשת חברים בקהילה אנו מפרסמים את סיכום האספה מיום ו' 7.9 אספה זו דנה בקשיים התקציביים המשמעותיים של בית הספר

כמו כן להלן החלטות אספת בית ספר מיום ד' 12.9

1. סופי בר וסמדר ברששת אבוהדנה - הצטרפו לועדת קליטה. הצוות היעוצי ורכזי התלתונים יהיו שותפים בועדה בתנליכי קבלת החלטות

2. החלטה עקרונית על שותפות קבועה של בית הספר בקהילת בתי הספר הדמוקרטים. מימוש ההחלטה תלוי ביכולת התקציבית של בית הספר.

שנה טובה !!! מועדת אספה

באספה ביום ד' 19.9 -יתקיימו בחירות לנציגי בית הספר לקהילת בתי הספר הדמוקרטים ובחירות להוספת חברים לועדות בית הספר.

שנה טובה - ועדת אספה

סיכום אספת קהילה - 7.9 (פרוט ניתן לקרוא באתר)

1. מינוס 700 אלף בתקציב. 300 אלף יחזרו כנראה, 82 אלף מפעולות

בסיסיות, 300 אלף גיוס משאבים ואנחנו נושמים. אם נפעל טוב יחד !!

2. לאחר תשלום משכורות ספטמבר ב9.10 תתכנס אספה נוספת. עד אז ייבדק האם

אנו מצליחים להתגבר על הקשיים הכללים ללא העלאת התשלומים לעמותה.

3. אנו מבקשים מכל מי שיכול להקדים את התשלומים לעמותה לעשות זאת בהקדם –

הדבר חיוני לפתרון תזרים המזומנים

4. רעיונות וקשרים לתרומות נא להפנות ליוגב ולאה

5. יוזמות לאירועים ופעילויות - להתחיל לפעול !!!

החלטות

1. האספה פונה ל כלל קהילת ביה"ס לתרום אחוז ומעלה משכר הברוטו לביה"ס

בכל חודש . היה ויוחלט באסיפה הבאה כי יגבו תשלומי ההורים בנוסף על 950

השקל הרגילים שההורים נדרשו לשלם לעמותה יקוזז סכום התרומה מסכום התשלום הנוסף

2. האספה פונה לכל ההורים בבית הספר להצטרף כחברים לעמותת גבעולי אולגה.