הזמנה לאספת קהילה - 28.6

Post date: Jun 05, 2013 2:54:2 AM

שלום לכם הורים צוות וילדים

הנכם מוזמנים להשתתף האספת קהילה שתתקיים ביום שיישי 28.6

בשעה 9.30

על סדר היום :

צוות ניהול - תפקידים ומבנה ( המשך דיון )

ועד ההורים - מבנה תפקידי ודרכי בחירה. - התפקידים לא הוגדרו עד כה. והמבנה לא נידון באספת בית ספר בעת הדיון על הועדות

עמותת גבעולי אולגה - הקשר בין העמותה לבית החינוך - הבהרות, התאמות והמלצות אספת בית הספר לאספת העמותה.

פירוט ההצעות ישלח עד יום ו' 14.6

אישור צוות גבעול לשנת הלימודים הבאים.

בשל העובדה שועדת מורים העוסקת במלאכה עדיין בשיא עבודתה ומטעמי דיסקטיות מובנים מבנה הצוות יוצג באספה

כל מי שרוצה להציע הצעות לאספה מתבקש לשלוח אותן במייל עד 12.6 ל: talh@givol.org

ועדת אספה