הזמנה לאספה - מחנה מוזיקה

Post date: Jan 11, 2015 10:23:48 AM

ביום רביעי 14.1

אספת בית ספר

על סדר היום:

הצעת ועדת מוזיקה –

יתקיים מחנה מוסיקה (סמינר) שבו ישתתפו כל התלמידות והתלמידים שמשתתפים/ ות בהרכבים לאורך השנה.

ארגון המחנה באחריות ועדת מוזיקה.

תגיעו... תצביעו... תשפיעו...

ועדת אספה