הזמנה לאספה יום ד 5.3

Post date: Mar 01, 2014 7:12:16 AM

קהילת גבעול מוזמנת לאספה

הנושא:

יום אנגלית בבית הספר

בבית הספר יתקיים יום אנגלית באחריות צוות האנגלית

הפעילות תכלול הפעלות, משחקים ושיעורים מיוחדים

צוות האנגלית יקבע את שעות הפעילות ובהן לא יתקיימו שיעורים רגילים .

שיעורי בגרות יתקיימו אך תלמידים שיבחרו להיות בפעילות האנגלית ישוחררו משיעורים אלו.

* צוות האנגלית רשאי בכל שנה להחליט אם לקיים יום זה ואם לאו. (כלומר אין חובת קיום יום זה אך אין צורך להביא לאישור כל שנה)

ועדת אספה