הודעות מועדת אספה

Post date: May 08, 2014 11:10:47 AM

האספה הקהילתית נדחתה ליום שישי 13.6 בשעה 9.30

האספות הקרובות:

14.5 : למערכת הלימודים יתווספו באופן קבוע שיעורים שילדים מלמדים

במערכת השעות יקבעו 2 שעות שבועיות בשעה 14.00-14.45 בהן יתקיימו מירב השיעורים שמלמדים הילדים

21.5 - אספת צלצולים אחרונה לשנה זו.