הודעה מועדת אספה - חשוב ביותר

Post date: Feb 17, 2014 12:26:23 PM

לקהילת גבעול שלומות

מציעת ההצעה לאספה הקרובה ברביעי ושישי (העוסקת במקום בו אין נוהל עצידה למעשנים אלא תגובה חינוכית) משכה את הצעתה - לפי שעה.

לכן לא תתקיים אספה בשישי הקרוב.

מאידך ביום רביעי הקרוב 19.2 תתקיים אספת בית הספר ובה ידונו חוקי חדר המוזיקה.

ועדת אספה