האם מותר לאכול בשיעורים?

Post date: Oct 13, 2016 6:22:47 AM

האסיפה הקרובה, מיד אחרי חופש סוכות, תדון בהצעת חוק:

לא אוכלים בזמן השיעורים בגבעול.

שיקולים בעד אכילה בשיעורים: קשה ללמוד ולהתרכז כשרעבים. אפשר לאכול משהו שלא מפריע לאחרים.

שיקולים נגד אכילה בשיעורים: האכילה מפריעה למי שאוכל ולמי שלידו. הרבה פעמים הכיתה מלוכלכת אחרי שאוכלים בה.

מה אתם חושבים?

הגיעו לאסיפה ביום רביעי, העלו שיקולים בעד או נגד, והשתתפו באסיפה ב 26.10.16