דחיית אספת קהילה ליום שישי 25.10

Post date: Oct 11, 2013 12:43:33 PM

אספת קהילה ביום שישי 25.10 בשעה 9.30

(האספה נדחתה בשבוע שכן ההצעות הרלוונטיות לא הגיעו בזמן לפרסומן שבועיים מראש - עמכם הסליחה)

על סדר היום :

חלק ראשון: בחירת נציגי הורים לועדת מורים ובחירת ועד הורים - להורים בלבד

חלק שני :

הצעה לאפשר פינה בה יוכלו לעשן בכפוף לתנאים מגבילים (ההצעה מצורפת)

הצעה העלאת הצעה למשרד החינוך על ידי פורום מנהלי דמוקרטי

מנהלי הדמוקרטי ברחבי הארץ רוצים לפנות לשר החינוך בבקשה להכיר בחינוך הדמוקרטי כזרם ממלכתי ייחודי.

המטרה היא להיות חלק אינטגרלי מהחינוך הממלכתי במדינת ישראל אך עדיין לשמור על ייחודיותנו ועל הדרך החינוכית אותה אנו מובילים.

פורום המנהלים נפגש מספר פעמים במהלך חופשת הקיץ וניסח טיוטת הצעה המאגדת הסכמות של כל בתי הספר הדמוקרטיים בארץ וכן התייחסויות ראשוניות למורכבויות שעשויות להתעורר מול משרד החינוך. תהיה אפשרות וכדאי להתייחס למסמך בפרלמנט.

דרוש אישור האספה להמשך התהליך מול משרד החינוך. - מצורף מסמך הטיוטה

אישור הגדרת המשימות של סגן המנהלת, חלוקת העבודה בין המנהלת לסגן והממשקים (- המסמך ישלח בתחילת השבוע).

תגיעו תשפיעו תצביעו

ועדת אספה