במה לועדות בגבעול

Post date: Aug 31, 2012 10:35:24 AM

ילדים , הורים ומורים

ביום ראשון בשעה הרביעית

כולם מוזמנים להגיש מעמדות

לועדות בית הספר

הועדות שיתכנסו בשעת ועדות קבועה ימי ראשון בשעה 4

ועדת חגים ואירועים , ועדת טיולים

ועדת לב בית ספרית, ועדת ספורט

ועדת חזות ומבנה, ועדת אספה

ועדת ביקורים , ועדת קשרי קהילה

ועדת קליטה (בחירות בעוד מספר חודשים)

הועדות שיתכנסו בשעה אחרת

ועדת ביקורת

ועדת מורים – נבחרים כרגע רק תלמידים

(ועדת מערכת תבחר בהמשך השנה )

הורים מוזמנים להגיש מעמדות גם במייל : asefa@givol.org

שם ההורה. הורה של_________ הועדה לה אני רוצה להגיש מעמדות. טלפון ומייל.

הבחירות יתקיימו בימי רביעי וחמישי הקרובים !!!

בואו כולם להיות שותפים בחיים הדמוקרטים בגבעול

בואו כולם להיות שותפים ליצירה שלנו