בחירות לועדת מערכת

Post date: May 26, 2013 1:4:1 PM

דרושים מועמדים לועדת מערכת:

ילדים מורים והורים

הוועדה אחראית לאיסוף הבקשות והצרכים השונים מכלל הקהילה ומהתלמידים והמנהלים בפרט. תפקידה העיקרי הוא שיבוץ אנשי צוות ומערכת השעות כך שינתן מענה מיטבי לצרכים השונים.

כמו כן:

תחזוקה של המערכת לאורך המחצית,

עדכון על שינויים והתאמות כל יום, בהתאם לצרכים דחופים

שינויי מערכת במהלך השנה

דרושה השקעה מוגברת בחופשה הגדולה- סדר גודל של שבוע- שבועיים עבודה אינטנסיבית

הבחירות יתקיימו בעוד שבועיים

את המועמדות יש להפנות לחברי ועדת אספה : הדר, נגה וליאור מהחטיבה. מעין עמית ואריאל מד-ו ונעם מא-ג או להרשם על לוחות המודעות.