בוחרים ועדות בגבעול ומחנה נחל אלכסנדר

Post date: Sep 20, 2014 12:14:37 PM

קהילה יקרה

השבוע נתחיל בתהליך החשוב של בחירת הועדות בגבעול

זהו נדבך מרכזי בחיינו הדמוקרטים ובשותפות ומחויבות כל חברי הקהילה לחיים בגבעול.

ביום ראשון 21.9 בשעת ועדות נקיים חגיגת ועדות

כל מי שמעוניין להגיש מועמדות לאחת הועדות מוזמן לעשות זאת

הועדות הן: זהירות בדרכים, ספריה , קשרים עם בתי ספר אחרים ופרלמנט ארצי, ביקורים, טיולים, ספורט, אירועים, אספה, חזות. ביקורת. מחשבים, מוזיקה

הבחירות לאחר ראש השנה !!!

הורים המעוניינים להגיש מועמדות יכולים לעשות זאת במייל talh@givol.org

על פי החלטת אספה

הועדות : תקציב, מורים, קליטה ולב בית ספרית יבחרו בתלתונים

ההורים והצוות יבחרו בנפרד את נציגיהם לוועדות אלו.

ו.... מהרו - ההרשמה למחנה נחל אלכסנדר עומדת להסגר !!!