אספת קהילה יום שישי 7.9

Post date: Sep 09, 2012 5:42:20 PM

סיכום האספה - מצורף קובץ חשוב לקרוא !!

1. מינוס 700 אלף בתקציב. 300 אלף יחזרו כנראה, 82 אלף מפעולות בסיסיות, 300 אלף גיוס משאבים ואנחנו נושמים. אם נפעל טוב יחד !!

2. לאחר תשלום משכורות ספטמבר ב9.10 תתכנס אספה נוספת. עד אז ייבדק האם אנו מצליחים להתגבר על הקשיים הכללים ללא העלאת התשלומים לעמותה.

3. אנו מבקשים מכל מי שיכול להקדים את התשלומים לעמותה לעשות זאת בהקדם – הדבר חיוני לפתרון תזרים המזומנים

4. רעיונות וקשרים לתרומות נא להפנות ליוגב ולאה

5. יוזמות לאירועים ופעילויות - להתחיל לפעול !!!

החלטות

1. האספה פונה ל כלל קהילת ביה"ס לתרום אחוז ומעלה משכר הברוטו לביה"ס בכל חודש . היה ויוחלט באסיפה הבאה כי יעלו תשלומי ההורים יקוזז סכום התרומה מהתשלומים.

2. האספה פונה לכל ההורים בבית הספר להצטרף כחברים לעמותת גבעולי אולגה.