אספת קהילה - יום שישי 28.6

Post date: Jun 14, 2013 4:2:48 PM

קהילה יקרה : ילדים הורים וצוות

ביום שישי 28.6 בשעה 9.30

תתקיים אספת קהילה

על סדר היום 4 נושאים

1. צוות ניהול

2. הקשר בין עמותת "גבעולי אולגה" לבית החינוך גבעול *

3. ועד הורים - דרך בחירה תפקידים *

4. אישור צוות גבעול לשנת הלימודים הבאה

* ועד ההורים הציג בקשה/דרישה בעניין הדיון על הרכב הועד אופן בחירתו פועלו וכפיפתו לחוקי האסיפה לדחות את הדיון לתחילת שנת הלימודים הבאה כדי שיהיה לו את הזמן לגבש דעה. - בקשה זו תובא לדיון קצר והצבעה בתחילת הדיון

*ההצעה על הקשר בין העמותה לבית הספר עדיין בתהליך של עיבוד ושל דיוקים אחרונים, ומתוך כך אנו מבקשים ליידע את כולם מראש שאולי עוד ייתכנו בהצעה שינויים מסוימים עד מועד האספה, אשר חלקם כמובן יכולים להיות כתוצאה מדיון אינטרנטי או רגיל, אשר אולי יעלו הצעות לתוספות. כמו כן יתכן ונזדקק לבדיקה משפטית של ההצעה

הנושא הראשון הינו המשך דיון מאספה שהתקיימה במהלך השנה.

הנושא הרביעי תלוי בגמר עבודתה של ועדת מורים

ב4 ביוני פורסם מראש קיומה של האספה וחברי הקהילה הוזמנו לשלוח הצעות

מצורפים 3 מסמכים בהם ההצעות השונות לכל נושא

בשל ריבוי הנושאים אנו מודיעים מראש שהאספה תתחיל בזמן ותסתיים בשעה 11.30

כמו כן אם לא נסיים את כל הנושאים נקבע במועד האספה מועד נוסף

תגיעו תצביעו תשפיעו

ועדת אספה