אספת קהילה בגבעול יום שישי 1.11 ב9.30

Post date: Oct 30, 2013 12:55:42 PM

תזכורת:

ביום שישי הקרוב 1.11 בשעה 9.30

תתקיים אספת קהילה

על סדר היום :

חלק ראשון: בחירת ועדת הורים + בחירת נציגי הורים לוועדת מורים - כל המעוניינים יציגו מועמדותם באספה.

חלק זה להורים בלבד

חלק שני

1. המשך דיון בהצעה לאפשר מקום בבית הספר בו לא יופעל נוהל עצירה למעשנים

הדיון הראשון התקיים באספת בית ספר. חיבור הקולות של שתי האספות יהוו את ההחלטה המחייבת.

מצורפת ההצעה שנידונה באספה ביום רביעי שזכתה לרוב.

2. מתחיל מהלך של הסדרת ההכרה הציבורית בבתי ספר דמוקרטים.

ההתנהלות של המשרד היא מול נציגים של מנהלי בתי הספר, קהילת בתי הספר הדמוקרטים, והמכון לחינוך דמוקרטי, שחברים בפורום ארצי של מנהלי בתי הספר הדמוקרטים, שילווה את הנציגות ויכווין אותה. המטרה - הגדרת ההכרה בחוזר מנכ"ל.

הבסיס - נייר עמדה (טיוטא) שניסחו מנהלי בתי הספר הדמוקרטים.

שני דברים להחליט עליהם:

1. החלטה על הצטרפות למהלך המשותף, שיונהג ע"י נציגות.

* תידרש גם החלטת התנהלות מול התוצאה הסופית.

2. להגדיר שהמנהלת הכללית של "גבעול", וסגן המנהלת הכללית - מנהל התיכון, נדרשים להיות חברים פעילים בפורום המנהלים, ולהסמיך אותם כמלווי התהליך, ומנחי הנציגים, בתוך הפורום הנ"ל.

מצורפת טיוטה שנוסחה ע"י פורום מנהלי הדמוקרטים

תגיעו תשפיעו תצביעו

ועדת אספה