אספת קהילה

Post date: Oct 18, 2013 2:43:4 PM

קהילה יקרה

לבקשת קבוצת הורים שמאוד רוצים להיות מעורבים בקבלת ההחלטות

אנו נקיים את אספת הקהילה הקרובה

ביום שישי 1.11 בשעה 9.30

על סדר היום

בחירת ועד הורים - הורים המעוניינים להגיש מועמדותם מתבקשים להגיע ולהגיש מועמדות

הורים המעוניינים לפרסם את מועמדותם מראש - אנא פנו לועדת אספה במייל talh@givol.org

בחירת נציגי הורים לועדת מורים : הורים המעוניינים להגיש מועמדותם מתבקשים להגיע ולהגיש מועמדות

הורים המעוניינים לפרסם את מועמדותם מראש - אנא פנו לועדת אספה במייל talh@givol.org

פינת עישון בגבעול - חלק שני של דיון. הראשון יהיה ביום רביעי באספת בית ספר

השתתפות גבעול בהצעה להקים זרם חינוך דמוקרטי

הגדרת משימות העבודה של סגן המנהלת וחלוקת העבודה בין המנהלת לסגן

ועדת אספה