אספת צלצולים - בוחריםצלצול אחרון לשנה זו וראשון לשנה הבאה

Post date: Jun 14, 2013 1:13:24 PM

ביום רביעי 19.6 בשעה 8.15 אספת צלצולים אחרונה לשנה זו

נבחר 2 צלצולים האחד - אחרון לשנה זו והשני ראשון לשנה הבאה.

הצעות לצלצולים יש לכתוב על לוח המודעות עד יום שני הקרוב

ועדת אספה