אספת גבעול - בהירות והכרות עם ועדת לב

Post date: Oct 27, 2014 4:15:52 AM

ביום רביעי 2910 בשעה 8.15

אספת בית הספר

הנושא " בהירות והכרות עם ועדת לב

להלן פירוט ההצעה

בהירות והיכרות עם עבודת וועדת ל"ב

1 עד תום שנת תשע"ה, חברי הוועדה הבית-ספרית יכתבו:

- מדרג תוצאות רצויות להתנהגויות מוכרות שאינן ראויות. (לשיקול דעת הוועדה האם ליישם).

- אוסף תוצאות קבועות שהוסכמו ע"י האספה לאי-עמידה בחוקי ונהלי גבעול, וחוקי המדינה.

2. בכל שנה, עד תום חודש אוקטובר, כל חונך/ת מחוייבים לקיים לפחות מפגש בוקר אחד עם קבוצת הנחנכים, או עבודה עם כלל התלתון, בנושא הרעיון של וועדת ל"ב בית-ספרית, המהות של קיום הוועדה ב"גבעול", אופן התנהלותה, ומחוייבות הנחנכים והמבוגרים המצופה כלפי עבודת הוועדה. ניתן להיעזר בחברי הוועדה המבוגרים והנחנכים, ובחברי/חברות צוות וותיקים לשם קבלת רעיונות לפעילויות בנושא.

*(אם זה מגיע מאוחר מידי לאספה השנה, אז בתשע"ה אז עד חופשת חנוכה)

3. בכל שנה, עד תום חודש אוקטובר, חברי צוות גבעול יחלקו ביניהם אחריות, על תכנון והוצאה לפועל של מפגש אחד לפחות (ניתן לקיים יותר במידת הצורך והרצון) שאליו יוזמנו הורים/נחנכים/מורים חדשים, ומטרתו למידה אודות הרעיון של וועדת ל"ב ועבודתה.

המפגש ייקבע למועד וזמן שנוח להגעת הורים עובדים.

מורים חדשים יידרשו להשתתף במפגש זה.

*(אם זה מגיע מאוחר מידי לאספה השנה, אז בתשע"העד חופשת חנוכה)