אספת בית ספר יום רביעי 23.10

Post date: Oct 15, 2013 3:29:58 PM

ביום רביעי 23.10 תתקיים אספת בית ספר

על סדר היום \ההצעה להקים בבית הספר פינה בה אפשר יהיה לעשן ללא נוהל עצירה.

בהתאם לכללים שיפורטו

האספה תתארך מעבר לשעת האספה ע"ח השיעור הראשון

האספה היא ראשונה מ2. האספה השנייה תתקיים ביום שישי ויתאפשר גם להורים שלא יכולים להגיע באמצע השבוע לקחת חלק בדיון ובהכרעה

תגיעו תשפיעו תצביעו

ועדת אספה