אספות - 12.11+ 19.11+ 28.11

Post date: Nov 09, 2014 6:44:42 PM

קהילה יקרה

ביום רביעי 12.11- אספת בית ספר

ההצעה: באזור הכניסה לבית הספר יגודר מקום ויושם מתקן לאופנים

ביום רביעי 19.11 - אספת צלצולים - הצעות ניתן לכתוב על לוח המודעות

ביום שישי 28.11 - אספת קהילה

על סדר היום : בחירת נציגי הורים לועדת מורים + הסדרת תפקידי והגדרת המנהלים + הסדרת תפקידי והגדרת צוות ניהול

ועדת אספה