אספות קרובות בגבעול

Post date: Sep 25, 2013 4:38:18 AM

ביום רביעי 1.10 בשעה 8.15

אספת בית ספר

על סדר היום ההצעה :

לקיים ערב להקות בגבעול

ביום שישי 18.10 בשעה 9.30

אספת קהילה

הנושאים יתפרסמו בימים הקרובים

* החלק הראשון של האספה יוקדש לבחירת נציגי הורים לוןעדת מורים ובחירת ועד הורים בית ספרי. (בחלק זה ילדים וחברי צוות מנועים מהצבעה)

תגיעו תצביעו תשפיעו

ועדת אספה