אספות קרובות

Post date: Mar 25, 2014 5:31:41 PM

ביום רביעי 26.3 - אספת צלצולים

ביום רביעי 2.4 : ההצעה : סחר תמורת כסף בגבעול:

ניתן יהיה למכור בבית הספר פריטים בסכום של עד 10 ₪ לפריט.

מותר יהיה למכור בהפסקה ברחבה או בזמן שיעורים בבתים או במועדונים

יהיה מותר למכור לילדי ד' ומעלה

תגיעו תצביעו תשפיעו

ועדת אספה