אספות אחרונות לשנה זו

Post date: Jun 12, 2014 3:22:42 AM

בשישי הקרוב 13.6 בשעה 9.00 - אספת קהילה

וביום רביעי :

כולם מוזמנים לאספת בית ספר אחרונה

על סדר היום הצעת ועדת קליטה לקבוע סדרי עדיפות בקליטה לגבעול

ועדת קליטה– נוסח לאסיפה

  1. תעדוף בקליטת ילדים לבית הספר

   1. במידה ומספר המבקשים להקלט בבית הספר יעלה על מספר המקומות, סדר הקליטה יהיה:

  2. משפחות גבעול, אולגה, עין הים

  3. ילדים של אנשי צוות

  4. חדשים מחדרה

  5. חדשים ממקומות אחרים

  • ייתכן שבקליטה לגן – נאלץ לקלוט לפי דרישות העיריה

  • בכל קטגוריה סדר הקליטה ייקבע בהגרלה (לאחר מיון הטפסים)

  1. הרכב ועדת קליטה

  2. 3-5 ילדים מכל תלתון

  3. 2 מורים לפחות. רצוי נציג מכל תלתון (כולל הגן)

  4. יועצת