אספה קרובה ביום רביעי 30.4

Post date: Apr 22, 2014 11:2:45 AM

ביום רביעי 30.4

תתקיים אספה. על סדר היום הצעה הבאה להסדיר ולו חלקית את המחויבות של ילדים לשיעורים שבחרו.

כל שיעור יוגדר על ידי המורה באחת משלוש אפשרויות:

שיעור - בו מחויבים הילדים להשתתפות קבועה

מרחב - בו אין מחויבות השתתפות.

שיעור פתוח - בו מחליט המורה יחד עם הילדים על מידת המחויבות בשיעור

- בשיעור - קיימת חובת השתתפות.

- המורה יקיים רישום קבוע של ההשתתפות. (באחריות המנהלים לספק למורים כלי לרישום נוכחות)

- לאחר חיסור שני שיעורים (לא בשל העדרות או פעילות בית ספרית) - ידווח המורה לכך לחונך ויתקיים דיאוג בו ינסו להתמודד עם הקשיים.

- לאחר חיסור של שלושה שיעורים תתקים שיחה עם ההורים.

- חיסור נוסף לאחר שיחה זו יביא להפסקת השתתפותו של הילד/ה בשיעור במחצית.

- לקראת המחצית השנייה תנתן לילד/ה האפשרות לחזור לשיעור.

- מורה רשאי לאשר לילד/ה להחסיר שיעור מסיבות אישיות.