אספה ביום רביעי 7.115 - צוות החלטות

Post date: Jan 03, 2015 1:37:6 PM

האספה ביום רביעי הקרוב תעסוק בהצעה הבאה

על מנת לוודא שהחלטת האספה מיושמות

יוקם "צוות החלטות"

תפקיד הצוות יהיה:

1. לעבור על כל החלטות העבר ולוודא שאכן יושמו.

2. החלטות עבר שלא יושמו יעברו לביצוע או לדיון חדש באספה על פי שיקול דעת "צוות ההחלטות"

3. באופן שוטף יוודא צוות ההחלטות כי החלטות האספה מיושמות.

"צוות ההחלטות" יכלול 4 חברות מתוכן 3 נבחרות ואחת נציגת ועדת אספה

* בכל מקום שנכתב בלשון נקבה ניתן לקרוא גם בלשון זכר

ועדת אספה