אספה ביום רביעי 27.11

Post date: Nov 17, 2013 3:0:51 PM

ביום רביעי 27.11

אספת בית ספר

ההצעה :

בהפסקות תושמע מוזיקה ברמקולים

כל יום המוזיקה תהייה באחריות תלתון אחר

כל תלתון יחליט על דרך בחירת השירים

ועדת אספה