אסיפת חרום

Post date: Aug 19, 2012 3:26:20 PM

הורים, חברי צוות וילדים שלומות

ביום שלישי 14.8 התקיימה אספת קהילה דחופה וחשובה.

באספה דיווחו המנהלים כי בשבוע האחרון נקלע בית החינוך לקושי תקציבי משמעותי ביותר ובלתי צפוי.

הקושי הוא תוצאה של שינוי משמעותי בתקצוב שמקבלת העמותה ממשרד החינוך. הסיבות הן מורכבות אבל בעיקרן נוגעות לשינוי בדיווח של בית החינוך על המורים העובדים בעמותה. לדאבוננו לא די שמשרד החינוך קיצצו את ההקצבה החודשית לשנה הבאה הוא גם קיזז רטרואקטיבית סכום משמעותי מההקצבות של שנה שעברה. הקיזוז נעשה על ידי אי העברת כספים לחודשים יולי אוגוסט. ראוי לציין כי המורים העובדים במשרד החינוך (מספרם הוא לפי התקן לו זכאי בית החינוך לפי מספר תלמידי היסודי והחטיבה) קבלו את משכורתם במועד.

באספה ניתן הסבר מקיף על כל נ"ל.

התוצאות של הקיצוץ הן שתיים: בית החינוך שילם באופן חלקי את משכורות יולי בזכות רזרבות מעטות שהיו ועזרת עירייה ולא יוכל לשלם כלל את משכורות אוגוסט . כל זה מדובר על המורים עובדי העמותה שהם חלק נכבד מצוות בית החינוך. התוצאה השנייה בשנת הלימודים הקרובה יהיה חסר באופן קבוע סכום כסף השווה ערך לשתי משרות של מורים.

המנהלים דיווחו על כל הצעדים שהם נקטו על מנת לשנות את רוע הגזרה. על המהלכים האינטנסיביים מול משרד החינוך. שמטרתם הן לשפר את מסד הנתונים על פיהם מעביר משרד החינוך כספים לעמותה וניסיון לפריסת תשלומים של החוב מתשע"ב.

יוגב אמיתי נתן סקירה על ההיסטוריה של גבעול בתחום ההכנסות. בקצרה : בשנים הראשונות נסמך גבעול על כספי תורמים שאפשרו לקיים את בית החינוך על עלויותיו הגבוהות מבלי לגבות כספים מההורים כנהוג בכל בתי הספר הדמוקרטים בארץ (גם כאלה שהם רשמיים ומוכרים ). בהמשך שזרם התרומות פסק כמעט לגמרי נסמך בית החינוך בעיקר עלתכניות שונות (אגף שח"ר, מיל"תוחלוץ) המממנות אותו, וכן תשלום בגובה 95 ₪ לחודש שאמורים ההורים לשלם מעבר לתשלומי החובה בהתאם להחלטת אספה.

באספה התפתח דיון בו הביעו רבים מהמשתתפים באספה מחשבות ורעיונות כיצד לשפר את המצב. נשאלה שאלה על אחוז הגבייה ויו"ר ועד העמותה דיווח כי אחוז ניכר מהמשפחות לא משלמות עבור העמותה.

3 דברים עיקריים עלו באספה:

· אמירה ברורה של מהמשתתפים כי יש לעשות הכול כדי שהמורים יקבלו את שכרם.

· המצב בו אחת לכמה חודשים נקלע בית החינוך לקשיים תקציביים צריך להשתנות ויש לחשוב לעומק על המבנה הארגוני והתקציבי של בית החינוך כולל שינוי דפוסי מחשבה והתנהלות.

· תמיכה ברורה במנהלים ובצוות המורים.

ההחלטות שהתקבלו :

הוקמו 2 צוותים:

האחד בראשות מרק ולאה – צוות הדואג לפתרון מיידי של משכורות יולי אוגוסט.

השני – התגייסות מיידית של צוות כספים, בו חברים מנהלי בית החינוך יחד עם נציגי המורים, ועד העמותה וועד ההרים. על הצוות ללמוד את נקודות התורפה של המודל הכלכלי הנוכחי ולהגיש בתוך 3 שבועות הצעות לקהילה, שיהוו תכנית כלכלית אחראית וארוכת טווח שתמנע את חזרת המצבים בהם בית החינוך עומד במצב שאינו יכול לשלם משכורות.

הצעות צוות הכספים יובאו לדיון ואישור אספת הקהילה ביום שישי 7.9 בשעה 9.30.

השתתפות כל חברי הקהילה באסיפה זו חשובה מאוד!

בברכה

ועדת אספה