אסיפת בית ספר יום רביעי 11.3.15 + שישי 20.3 - אישור שימוש בטלפונים סלולארים ביסודי

Post date: Feb 28, 2015 12:8:38 PM

ההצעה

ילדי א- ו לא יוכלו להשתמש בטלפונים סלולארים בבית הספר חוץ מאשר במקרים הבאים:

1. עם אישור מיוחד מהחונך

2. לבקש/ת מורה לצורך למידה

ההצעה תגיע הן לאספה ביום רביעי 11.2 בבוקר והן לאספת קהילה ב20.3 על מנת לאפשר לילדים ולהורים להיות שותפים לדיון ולהחלטה

ועדת אספה