אוכל !!!

Post date: Oct 31, 2012 4:39:26 AM

על מנת לאפשר לכל הילדים שרוצים להביא לארוחת הצהרים קופסאות עם אוכל הדורש אחסון במקרר

נודה לכל מי שבאפשרותו להביא מקרר במצב תקין לבית הספר.

אנא פנו לחונכים ולחונכות לתיאום

תודות