כדאי לצפות - מצגת המשימות

Post date: Nov 28, 2011 10:28:33 AM

התפרסמה מצגת המשימות שהוצגה באירוע בעיטת הפתיחה. במצגת מופיע פירוט של כל המשימות.

קישור לקובץ המצגת באתר FLL.