סרטונים של תלמידים

הסרטון של סהר וספיר דבש - שעוסק בפלסטלינה .