מתמטיקה 3

התאימו בין משוואות הישרים לגרף המתאים:

התאימו בין פונקציה לפרבולה המתאימה לה:

התאימו כל פרבולה לקודקוד שלה:

פרדוקסים

פתחו את הקובץ: "אשליות מתמטיות ופרדוקסים".

מה דעתכם?

חידת החתולים</