צוות הכלבנות

רכז המגמה : נדב קוסביצקי.

מורי המגמה : שבתאי ניצחון , רוני דאובר.