כתיבה והבנה לכיתה י

אמצעים רטוריים:

מצגות, טקסטים והסברים, מתוך האתר קל וחומר בלשון

בחינות בגרות לדוגמה: