5.10.16 מחזמר כן או לא

Post date: Oct 06, 2016 4:35:29 AM

ההחלטות העומדות להצבעה:

לקיים מחזמר בשנת הלימודים הנוכחית (תשע"ז) במתכונת דומה לזו של שנה שעברה (מלך האריות)

או

לעכב את ההחלטה בנושא המחזמר עד שתתגבש תכנית מסודרת ומלאה יותר לאישור האסיפה.

לתיאור האסיפה וההחלטה