שינוי בסדר האספות

Post date: Apr 28, 2013 5:11:23 AM

שלום לכולם

להלן שינוי בסדר האספות

ביום רביעי הקרוב 1.5 בשעה 8.15

אספת בית ספר

על סדר היום ההצעה:

ילדים יוכלו להתארח בתלתונים אחרים רק אם חונך/ילד יזמין אותם.

האורחים מחויבים לחוקי הבית.

המזמין אחראי שארוחיו יתנהגו בהתאם לחוקים

ביום רביעי 8.5 - אספת צלצולים - נא להעביר צלצולים לועדת אספה או לכתוב את ההצעות על המודעות התלויות בבית.

תגיעו תצביעו תשפיעו

ועדת אספה