פסטי גבעול - אספת צלצולים

Post date: Dec 26, 2012 3:11:27 PM

ביום רביעי 2.1.13 תתקיים אספת צלצולים בה יבחרו הצלצולים לחודש ינואר

כל המעוניינים להציע צלצול מתבקשים להעביר את הצעתם לחברי ועדת אספה עד יום שני 21.12.12

ועדת אספה