עדכון 13.1

Post date: Jan 13, 2019 6:35:7 AM

קהילה יקרה ,

באסיפה הקהילתית שנערכה ביום שישי , 28/12 , התקיים דיון בנושא יום היער בתלתון ד-ו .

צוות התלתון וטל הרכזת הפדגוגית של בית החינוך סקרו בפני הנוכחים את מהלך הפעילות ביער במלל וסרטון.

בסוף הדיון נערכה הצבעה שקולותיה יצורפו לאסיפה שנערכה ב2/1.

כמו כן החל דיון בהצעתה של ורד להגדיר את הזמן בין הגשת הצעות לדיון באסיפה באותו נושא ל12 חודשים .

מגוון הדעות בדיון הביא את ועדת אסיפה להחלטה שיש צורך לקיים דיון מעמיק בנושא בבית החינוך ולאחר

שיתקיים תובא ההצעה לדיון נוסף באסיפה.

ביום רביעי , 2/1 , המשיך הדיון באסיפה בנושא יום היער בתלתון ד-ו ולאחר שהושלם סדר הדוברים נערכה

הצבעה שיחד עם קולות האסיפה הקהילתית אישרה את מודל העבודה של יום היער ברוב קולות .

להצעה המקורית נוספה הערה כי על צוות ד-ו להכין תכנית חלופות מסודרת לימים בהם

לא מתקיים יום היער במתכונתו הרגילה עקב מזג האוויר או סיבות אחרות .

בהצלחה לתלתון ד-ו בהמשך פעילות יום היער .

באסיפה השבוע ( 9/1) עברה ברוב קולות הצעתה של נטע לצמצם ולעדכן את אתר האינטרנט של גבעול לעמוד

אחד ( "עמוד נחיתה " ) שבו יהיו קישורים קבועים והודעות.

לאחר דיון מעמיק ומעניין בו נטלו הנחנכים חלק פעיל וחשוב הוחלט כי מנהלי בית החינוך יוציאו "קול קורא"

לקהילה להקים צוות שידון אלו לשוניות להשאיר מהאתר הקיים היום ומה לחדש ולרענן.

כמו כן ניתן המנדט לוועדת מדיה להעשיר את האתר החדש בתכנים , תמונות וסרטונים מחיי היום יום בגבעול

באופן שוטף.

בהזדמנות זו מאחלת ועדת אסיפה הצלחה לוועדת מדיה החדשה שהחלה את עבודתה החשובה בתיעוד כל

הקורה בבית החינוך.

באסיפה בשבוע הבא , 16/1 , תעלה לדיון והצבעה הצעתו של רשף בנושא סגירת מגרש הספורט בשעת הדיונים

השבועיים של האסיפה עקב הרעש הרב שמפריע למהלך התקין של הדיונים .

נשמח לראותכם נוטלים חלק פעיל בדיוני האסיפה .

ועדת אסיפה