עדכון לקראת אספה ביום רביעי 29.5 - מבנה ארגוני ועדות.

Post date: May 26, 2013 12:36:26 PM

מזכירים לכם

ביום רביעי הקרוב אספה לאישור ארגוני של הועדות לקראת בחירות

מצרפת את רשימת הועדות עם עדכונים - העדכונים מודגשים

חוזרת ומזכירה - אם מי מחברי הקהילה רוצה להביא את אחת ההצעות לדיון והצבעה באספת קהילה (אספת שישי) נא לעדכן את ועדת אספה עד יום רביעי טרם ההאספה.

ועדת אספה