עדכון אסיפה מיום 28.1.19

Post date: Feb 04, 2019 5:54:51 AM

באסיפה האחרונה עלתה לדיון והצבעה הצעתם של קבוצת נחנכים מתלתון ד-ו לאפשר שימוש בטלפונים ניידים ב"יום ההפוך " שהוא אחד מאירועי פורים בבית החינוך.

ההצעה לא עברה .