סיכום פעילות עד 28.12

Post date: Dec 30, 2018 7:12:18 AM

בשבועיים האחרונים התקיימו אסיפות בכמה נושאים:

1. אסיפת צלצולים, בה בחרנו את הצלצולים שיושמעו במהלך החודש הקרוב.

2. 2 אסיפות (אחת ביום ד', והשנייה ביום ו'), שדנו על קיום יום יער אחת לשבוע בתלתון ד-ו.

מפאת רשימת דוברים ארוכה ביום ד' האחרון, הדיון ימשיך ביום ד' הקרוב.

3. הצעה להגביל דיון חוזר בהחלטת אסיפה לתקופה של 12 חודשים. נושא זה עלה גם הוא לדיון באסיפת שישי, ובינתיים הוסכם באסיפה שהייתה, שיוקם צוות חשיבה שיבחן את הנושא, ויציע הצעה מגובשת יותר לאסיפה, שתכלול גם התייחסות מורחבת לנושא ערעורים באותה השנה. ההצעה תעלה לדיון המשך גם ביום ד' בעוד שבועיים, ואז תתקבל ההחלטה הסופית.

שימו לב- ביום ד' 16.1.19, נדון בהצעה לרענן ולצמצם את אתר האינטרנט של גבעול.