נושא לאסיפה 5.9.12

Post date: Aug 31, 2012 10:38:49 AM

אסיפת צלצולים

ביום רביעי 5-9-2012

ב8.15

בוחרים צלצולים !!!

הצעות ניתן להעביר לחונכים או לוועדת אספה או במייל

asefa@givol.org

עד יום שני

ת ה נ ו