נושא לאסיפה 29.2.12

Post date: Feb 25, 2012 3:6:12 PM

על סדר היום:

הצעתה של ועדת אספה : משנת הלימודים הבאה תתקיים אספת בית הספר בשעה שלישיית 10.30

(יום האספה יקבע ע"י ועדת מערכת)

ועדת אספה.