נושא לאסיפה 2.5.12

Post date: Apr 23, 2012 6:9:45 PM

אספת צלצולים . ניתן להעביר הצעות לצלצולים עד יום שני 30.4 ,

ועדת אסיפה .