נושא לאסיפה 18.4.12

Post date: Apr 17, 2012 6:18:5 PM

האסיפה תחל בשעה 8:15

הנושא :

הצעתה לשל עפרה הבאה להסדיר את נושא יציאת ילדים ללא אישור מבית הספר במהלך יום הלימודים

להלן נוסח ההצעה:

ילד/ה שיעזוב את בית הספר במהלך יום הלימודים ללא אישור מסודר:

ילדי חטיבה ותיכון - נוהל עצירה ושיחה עם ההורים למחרת בבוקר

ילדי יסודי - מעגל נוכחות עד סוף היום ושיחה עם ההורים למחרת בבוקר

ילד/ה שיעזוב את בית הספר לפני תום יום הלימודים ללא אישור מסודר ולא יחזור במהלך יום הלימודים

ישוב למחרת לבית הספר אך ורק עם ההורים.