נושא לאסיפה 14.3.12

Post date: Mar 11, 2012 9:2:18 PM

בשעה 8.15 תתקיים אספת צלצולים

הצעות יש להעביר עד יום שני 12.3

וועדת אסיפה .