נושא לאסיפה 11.1.12

Post date: Jan 05, 2012 12:32:30 PM

האפשרות לבחור בחצר בשלוש השעות הראשונות

ב-3 השעות הראשונות, בין מפגש הבוקר להפסקה - תהיה אפשרות לכל ילד לבחור גם בחצר במקביל לבחירה בשיעורים או בשעת בית.

הבחירה תיעשה בתוך המשולש הורה - חונך - ילד.

אין שום שינוי בעיקרון שמערכת הלמידה האישי מחייבת את הילד.

האסיפה תהיה ארוכה יותר ותיערך עד 9:30.

שיעורים לא יתקיימו בזמן זה.

מצפים לראותכם

וועדת אסיפה

תגיעו - תצביעו - תשפיעו!!